Chương trình học tại Verco

01 / COMBO Khởi sự kinh doanh và Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp 90 days
COMBO Khởi sự kinh doanh và Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp 90 days
Học phí khóa học: 50.000.000đ/ vé
Khởi sự kinh doanh, Dự kiến 22/3/2020
Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp 90 days, Dự kiến 29/3/2020
02 / Chìa Khoá Tài Chính Doanh Nghiệp 90 days
Chìa Khoá Tài Chính Doanh Nghiệp
Học phí khóa học: 30.000.000đ/ vé
90 ngày Learnings and Coachings
03 / Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp 90 Days
Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp 90 Days
Học phí khóa học: 25.000.000đ/ vé
90 ngày Learnings and Coachings
Chiến lược nguồn vốn 90days learnings & coaching
Học phí khóa học: 25.000.000đ/ vé
90 ngày Learnings and Coachings
Đặt cọc CLV90DAYS
Học phí khóa học: 9.000.000đ/ vé
90 ngày Learnings and Coachings
04 / Combo Chiến lược nguồn vốn 90 days và Chìa khóa tài chính doanh nghiệp 90 days
Combo Chiến lược nguồn vốn 90 days và Chìa khóa tài chính doanh nghiệp 90 days
Học phí khóa học: 30.000.000đ/ vé
90 ngày Learnings and Coachings
05 / Diễn đàn vốn dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội
Vé Doanh nghiệp - Free
Học phí khóa học: FREE
Tham dự Diễn đàn
Học hỏi các dự án khả thi khác
Kết nối doanh nghiệp cùng chuỗi giá trị
Cơ hội tiếp cận nhà đầu tư
Vé Doanh nghiệp - 1.500.000 VND
Học phí khóa học: 1.500.000đ/ vé
Tham dự Diễn đàn
Học hỏi các dự án khả thi khác
Kết nối doanh nghiệp cùng chuỗi giá trị
Cơ hội tiếp cận nhà đầu tư
Ngồi vị trí ưu tiên
Tài liệu bản cứng và bản mềm
01 Vé VIP tham dự khoá huấn luyện Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp
Tạp chí Vốn
Tham dự Gala trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, kinh tế, tài chính,... để nắm bắt xu thế thị trường, có quyết định đầu tư đúng đắn
Teabreak giữa giờ nghỉ
Vé Nhà đầu tư - Free
Học phí khóa học: 0đ/ vé
Tham dự Diễn đàn
Kết nối doanh nghiệp cùng chuỗi giá trị
Cơ hội đầu tư vào các dự án tiềm năng
Tặng 01 vé Doanh nghiệp
Vé Nhà đầu tư - 1.500.000 VND
Học phí khóa học: 1.500.000đ/ vé
Tham dự Diễn đàn
Kết nối doanh nghiệp cùng chuỗi giá trị
Cơ hội đầu tư vào các dự án tiềm năng
Tặng 01 vé Doanh nghiệp
Kết nối các nhà đầu tư khác
Tham gia đánh giá mô hình kinh doanh thông qua App
Tặng 01 vé VIP tham dự khoá huấn luyện Chiến Lyược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp
Tài liệu bản cứng và bản mềm
Tham dự Gala trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, kinh tế, tài chính,... để nắm bắt xu thế thị trường, có quyết định đầu tư đúng đắn
Teabreak giữa giờ nghỉ
06 / Khởi sự kinh doanh 90 days
Khởi sự kinh doanh
Học phí khóa học: 30.000.000đ/ vé
180 ngày coaching
Khởi sự kinh doanh 90 days
Học phí khóa học: 25.000.000đ/ vé
180 ngày coaching
Đặt cọc KSKD90DAYS
Học phí khóa học: 7.500.000đ/ vé
180 ngày coaching
07 / MASTER GLOBAL COACH
Học phí khóa học:10.000.000 đ/ vé
Ưu đãi lớn
MASTER GLOBAL COACH LEVEL 1 10.000.000 đ/ 1 người
08 / Master Trainer
09 / Mua bán sáp nhập doanh nghiệp 90 days
10 / Sở hữu doanh nghiệp mơ ước 90 days
11 / Tái cấu trúc 90 days
12 / Diễn đàn vốn dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hồ Chí Minh
Vé Doanh nghiệp - Free
Học phí khóa học: FREE
Tham dự Diễn đàn
Học hỏi các dự án khả thi khác
Kết nối doanh nghiệp cùng chuỗi giá trị
Cơ hội tiếp cận nhà đầu tư
Vé Doanh nghiệp - 1.500.000 VND
Học phí khóa học: 1.500.000đ/ vé
Tham dự Diễn đàn
Học hỏi các dự án khả thi khác
Kết nối doanh nghiệp cùng chuỗi giá trị
Cơ hội tiếp cận nhà đầu tư
Ngồi vị trí ưu tiên
Tài liệu bản cứng và bản mềm
01 Vé VIP tham dự khoá huấn luyện Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp
Tạp chí Vốn
Tham dự Gala trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, kinh tế, tài chính,... để nắm bắt xu thế thị trường, có quyết định đầu tư đúng đắn
Teabreak giữa giờ nghỉ
Vé Nhà đầu tư - Free
Học phí khóa học: FREE
Tham dự Diễn đàn
Kết nối doanh nghiệp cùng chuỗi giá trị
Cơ hội đầu tư vào các dự án tiềm năng
Tặng 01 vé Doanh nghiệp
Vé Nhà đầu tư - 1.500.000 VND
Học phí khóa học: 1.500.000đ/ vé
Tham dự Diễn đàn
Kết nối doanh nghiệp cùng chuỗi giá trị
Cơ hội đầu tư vào các dự án tiềm năng
Cơ hội tiếp cận nhà đầu tư
Ngồi vị trí ưu tiên
Tài liệu bản cứng và bản mềm
Tham gia đánh giá mô hình kinh doanh thông qua App
Tham dự Gala trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, kinh tế, tài chính,... để nắm bắt xu thế thị trường, có quyết định đầu tư đúng đắn
Teabreak giữa giờ nghỉ
13 / DIỄN ĐÀN VỐN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (Tháng 9/2019)
Ưu đãi lớn
Vé Doanh Nghiệp (Free) 0 đ/ 1 người
Vé Doanh Nghiệp (1.500.000 đ) 1.500.000 đ/ 1 người
Vé Nhà đầu tư (Free) 0 đ/ 1 người
Vé Nhà đầu tư (1.500.000 đ) 1.500.000 đ/ 1 người