Thông tin liên hệ

Thông tin gói học

Combo Chiến lược nguồn vốn 90 days và Chìa khóa tài chính doanh nghiệp 90 days
Học phí khóa học: 30.000.000 đ
Thời gian: Dự kiến 04/2020
Ngày học:
Số lượng vé:
Tình trạng vé: Còn vé
30.000.000 đ